Ιατρικές Μεταφράσεις

Η ιατρική μετάφραση αποτελεί μια ειδίκευση, την οποία ακολουθώ από την αρχή της καριέρας μου. Η επαφή μου με την ιατρική μετάφραση ξεκίνησε ήδη από το πανεπιστήμιο, όπου στο πλαίσιο του προγράμματός μας διδάχτηκα μεταξύ άλλων ιατρική ορολογία, βιολογία, ανάλυση του τρόπου γραφής ιατρικών κειμένων και πρακτικές μεταφραστικής προσέγγισης ιατρικών θεμάτων.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Οι ιατρικές μεταφράσεις που έχω διεκπεραιώσει περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

  • Ιατρικές και ιατροδικαστικές γνωματεύσεις
  • Πορίσματα ιατρικών εξετάσεων: αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, ιστολογικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, πορίσματα από κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, βρογχοσκοπήσεις και άλλων ειδών ενδοσκοπήσεις κ.α.
  • Περιγραφές ιστορικού ασθενών
  • Ιστοσελίδες ιατρικών κέντρων
  • Εγχειρίδια χρήσης ιατρικών και οδοντιατρικών εργαλείων και εξοπλισμού
  • Προωθητικά έντυπα ιατρικών και παραϊατρικών προϊόντων
  • Οδηγίες χρήσης φαρμάκων
  • Κλινικές μελέτες

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η ιατρική μετάφραση αφορά θέματα υψίστης σημασίας που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία ή ακόμα και τη ζωή των συνανθρώπων μας. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει μια κακώς επιμελημένη μετάφραση στη θεραπεία ενός προσώπου, αν π.χ. η κακή ποιότητα εμποδίζει την ορθή και αποτελεσματική χρήση ενός φαρμάκου ή παρακωλύει την εξέλιξη της έρευνας για την ανεύρεση νέων θεραπευτικών μεθόδων. Η απλή γνώση της γλώσσας δεν αρκεί για τέτοιες κρίσιμες περιπτώσεις. Η σωστή αντιμετώπιση προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση στη μετάφραση και την ιατρική ορολογία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Ο επαγγελματίας μεταφραστής ιατρικών κειμένων:

Μεταφράστε επαγγελματικά και επικυρώστε νόμιμα
ευαίσθητα ιατρικά έγγραφα με απόλυτη εχεμύθεια

Η Translation Embassy έχει σκοπό να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα εμπόδια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και να μεταδώσετε αποτελεσματικά τους στόχους σας σε διαφορετικές κουλτούρες μέσω της διερμηνείας και της μετάφρασης.

Μαρία Ξανθοπούλου
Ιδιοκτήτρια Translation Embassy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη
Π. Πατρών Γερμανού 46
2310 233136

Αθήνα
Σκρα 72, Καλλιθέα
210 9514528

SOCIAL LINKS

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για επαγγελματική ενημέρωση των κλάδων της διερμηνείας και μετάφρασης.

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ

Copyright © 2019 · Translation Embassy

A Lifehacker Development

Scroll to Top