Τουρκικά <=> Ελληνικά (Μετάφραση & Διερμηνεία)

Ο γλωσσικός αυτός συνδυασμός απαντάται σπάνια σε επαγγελματικό επίπεδο τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική αγορά. Στη δική μου περίπτωση, ωστόσο, συνιστά βασικό πυλώνα της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, καθώς όχι μόνο γνωρίζω άριστα την τουρκική γλώσσα, αλλά έχω επιπλέον εντρυφήσει και στη μελέτη της τουρκικής κοινωνίας, οικονομίας και γεωπολιτικής κατάστασης. Σε αυτό συνέβαλαν:

  • Η πολυετής παραμονή μου στην Τουρκία και η καθημερινή τριβή μου με το κοινωνικό γίγνεσθαι
  • Ακαδημαϊκές σπουδές σε τουρκικά ιδρύματα και παρακολούθηση σεμιναρίων επί γεωπολιτικών θεμάτων κατά την παραμονή μου εκεί
  • Η εργασιακή μου εμπειρία σε μεταφραστικές εταιρείες της Κωνσταντινούπολης
  • Οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί μου με πολίτες τουρκικής καταγωγής και η καθημερινή μου επικοινωνία μαζί τους

Πέρα από την απλή μεταφορά του λόγου που γίνεται επιφανειακά, η διερμηνεία προσλαμβάνει ταυτόχρονα βαθύτερες διαστάσεις ενώνοντας χώρες και γεφυρώνοντας πολιτισμούς. Οι διερμηνείς γινόμαστε πολιτιστικοί διπλωμάτες κι εξασφαλίζουμε την προσέγγιση των λαών.

Αυτός είναι και ο βαθύτερος ρόλος μου στην TranslationEmbassy, όπου με τις γλωσσικές υπηρεσίες ελληνικών και τουρκικών που προσφέρω φέρνω κοντά 2 χώρες, των οποίων οι σχέσεις ιστορικά έχουν περάσει αρκετές φουρτούνες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρω από και προς την τουρκική περιλαμβάνουν

Εμπορική Διερμηνεία

Υπηρεσίες διερμηνείας διαμεσολάβησης σε Τούρκους και Έλληνες επιχειρηματίες κατά τις εμπορικές τους συναντήσεις, τις συναλλαγές και τις διμερείς τους διαπραγματεύσεις

Κοινοτική διερμηνεία

Κοινοτική διερμηνεία σε Τούρκους πολίτες για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με ελληνικές δημόσιες αρχές (νοσοκομεία, δικαστήρια και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες)

Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Ταυτόχρονη διερμηνεία σε συνέδρια εταιρειών με Έλληνες και Τούρκους μετόχους

Νομική Διερμηνεία

Νομική διερμηνεία σε δικηγορικά ή συμβολαιογραφικά γραφεία με σκοπό τη διεκπεραίωση ενεργειών όπως υπογραφή εταιρικών συμβολαίων, σύνταξη πληρεξουσίων ιδιωτών κ.α.

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Μεταφραστικές υπηρεσίες καθώς και διερμηνεία για ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία ή αντίστροφα τουρκικές επιχειρήσεις με εμπορικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν μεταξύ άλλων τη μετάφραση ιστοσελίδων, εγχειριδίων χρήσης και τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων, διαφημιστικών εντύπων, οικονομικών-φορολογικών κειμένων κ.α.

Μετάφραση Λογισμικού

Επαγγελματικές μεταφράσεις ιστοσελίδων, εφαρμογών & λογισμικού.

Μεταφράσεις Πιστοποιητικών

Επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις πιστοποιητικών και ποικίλων νομικών εγγράφων για Τούρκους πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα

Τουριστικές Μεταφράσεις

Μεταφράσεις για επιχειρηματίες του τουρισμού με στόχο την προβολή του τουριστικού και πολιτισμικού προϊόντος που διαθέτουν αντίστοιχα οι δύο χώρες

Μετάφραση Πολιτικών Θεμάτων

Μετάφραση δημοσιογραφικών αναλύσεων για μείζονα πολιτικά θέματα που εκτυλίσσονται στην Τουρκία.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Πανεπιστήμιο της Άγκυρας Ινστιτούτο TÖMER

Eτήσιο πρόγραμμα κατάρτισης για την εμβάθυνση στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας που οδήγησε στην απόκτηση ανώτερου διπλώματος γλωσσομάθειας για τα τουρκικά
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη

Eξάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης για την εμβάθυνση στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας και τη διερμηνεία από και προς τα τουρκικά
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξασφαλίστε επαγγελματική μετάφραση και διερμηνεία από τουρκικά σε ελληνικά καθώς και από ελληνικά σε τουρκικά

Scroll to Top