Νομικές Μεταφράσεις

Η νομική μετάφραση είναι ένας κλάδος αυξημένης δυσκολίας που απαιτεί άρτια γνώση μεταφραστικών τεχνικών, εξοικείωση με τη νομική ειδική γλώσσα και ορολογία και ενημέρωση επί των νομικών θεμάτων.

Για μένα αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο ειδίκευσης, καθώς είμαι εγγεγραμμένη στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών, όπου φοιτώ από τον Σεπτέμβριο του 2017. Η επαγγελματική μου εκπαίδευση, συνεπώς, συνδυάζει αρμονικά τα δύο βασικά συστατικά της νομικής μετάφρασης: αφενός ακαδημαϊκές μεταφραστικές σπουδές κι αφετέρου νομική κατάρτιση.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Οι νομικές μεταφράσεις που έχω διεκπεραιώσει ως επαγγελματίας περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

  • Νομικά έγγραφα επιχειρήσεων: καταστατικά, ιδρυτικές πράξεις εταιρειών, εγγραφές σε εμπορικά επιμελητήρια, συμβόλαια συνεργασίας, συμβάσεις μίσθωσης και αγοραπωλησίας, συμβόλαια εργαζομένων, εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας κ.α.
  • Νομικά έγγραφα ιδρυμάτων και ΜΚΟ: καταστατικά, κανονισμοί λειτουργίας, συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ φορέων κ.α.
  • Δικαστικά έγγραφα: αγωγές και δικόγραφα αστικών υποθέσεων, όπως παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διαφορές περί ασφαλιστικών εισφορών, διαζύγια και λοιπές οικογενειακές υποθέσεις, επιμέλεια τέκνων κατόπιν διαζυγίου, κληρονομικές διαφορές, ασφαλιστικά μέτρα κ.α. Δικόγραφα ποινικών υποθέσεων, όπως διώξεις κατά λαθρεμπορίου, τρομοκρατικών ενεργειών, οικονομικών εγκλημάτων κ.α. Επίσης, πρακτικά δικών, αποφάσεις δικαστηρίου, ένορκες καταθέσεις κ.α.
  • Διοικητικές νομικές πράξεις: νομοθετήματα, διαταγές, κανονισμοί, οδηγίες, εγκύκλιοι, αποφάσεις της διοίκησης κ.α.
  • Τεχνικά συμβόλαια: συμβάσεις περί φωτοβολταϊκών συστημάτων, πατέντες, συμβάσεις αγοραπωλησίας οργανισμών διαχείρισης ηλεκτρισμού και ενέργειας
  • Ασφαλιστικά συμβόλαια: ασφάλεια ζωής, αστική ευθύνη, ασφάλεια κατά ατυχήματος, κλοπής, φυσικών καταστροφών κ.α.
  • Όροι και Προϋποθέσεις: όροι χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών όπως κάρτες SIM κινητών, ηλεκτρονικοί λογαριασμοί διαδικτυακών παρόχων υπηρεσιών, όροι χρήσης του Paysafecash κ.α.
  • Συμβολαιογραφικά έγγραφα: πληρεξούσια, κληρονομητήρια, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, πράξεις υιοθεσίας κ.α.
  • Στρατιωτικά και αστυνομικά έγγραφα: βεβαιώσεις στρατολογίας, έντυπα δήλωσης απώλειας ή κλοπής κ.α.
  • Πτυχία και πιστοποιητικά: πιστοποιητικά γάμου, γέννησης, ικανότητας γάμου, οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας κ.α.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Τα νομικά κείμενα παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις και η διεκπεραίωσή τους προϋποθέτει την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων. Οι επαγγελματίες μεταφραστές έχουν εκπαιδευτεί σε μια σειρά θεμάτων, όπως ανάπτυξη μεταφραστικών τεχνικών, τρόπος γραφής νομικών κειμένων, μελέτη ειδικής ορολογίας, ανάλυση νομικών εννοιών, τρόπος έρευνας και ανεύρεσης αξιόπιστων πηγών, γενική ενημέρωση επί των νομικών θεμάτων κ.α.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Μεταφράστε επαγγελματικά και
επικυρώστε νόμιμα τα ευαίσθητα νομικά σας έγγραφα

Scroll to Top