Τεχνικές Μεταφράσεις

ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Τεχνικές μεταφράσεις παρέχονται σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και συνεπώς περιλαμβάνουν μεγάλο πλήθος περαιτέρω υπο-κατηγοριών και εξειδικεύσεων. Στους βασικότερους κλάδους που εμφανίζονται πιο συχνά στο προσκήνιο συγκαταλέγονται η αυτοκινητοβιομηχανία, η βιομηχανία ιατρικών και τεχνικών μηχανημάτων, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η πληροφορική κ.α.

Οι μεταφράσεις αυτές γίνονται συνήθως (αν και όχι αποκλειστικά) προς τα ελληνικά, καθώς τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται τις περισσότερες φορές σε ξένες χώρες, οπότε και τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα συντάσσονται στη γλώσσα της χώρας παραγωγής.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Οι τεχνικές μεταφράσεις που έχω διεκπεραιώσει περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για μηχανικές διατάξεις, εξαρτήματα αυτοκινήτων, εξαρτήματα παραθύρων, τεχνικές μεταξοτυπίας, υλικά συσκευασίας, συστήματα μετατροπής ενέργειας κ.α.
  • Εγχειρίδια χρήσης για ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, διαδικτυακές εφαρμογές και πλατφόρμες, πικάπ, συστήματα συναγερμού, ανιχνευτές καπνού, έξυπνες πρίζες, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης, σειρήνες, θερμοστάτες τοίχου, διακόπτες τοίχου, κάμερες εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, ατομικά μέσα προστασίας κ.α.
  • Περιγραφές και επισκευές εργαλείων, γερανών και άλλων μηχανημάτων
  • Αυτοκινητοβιομηχανία: περιγραφές τεχνικών χαρακτηριστικών οχημάτων, άδειες κυκλοφορίας φορτηγών
  • Ναυτιλία: κατάλογοι ειδών ιστιοπλοΐας
  • Χημικά προϊόντα: χημικές μέθοδοι επεξεργασίας, κίνδυνοι και προφυλάξεις
  • Αγροβιομηχανία: τεχνικά χαρακτηριστικά σπόρων, τρόπος χρήσης στις καλλιέργειες, ευεργετικές ιδιότητες κ.α.
  • Τεχνολογίες ήχου και εικόνας: περιγραφή τεχνικού τρόπου λειτουργίας ηχητικών συστημάτων
  • Πληροφορική: τρόπος λειτουργίας των cookies

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αξιόπιστα τεχνολογικά προϊόντα είναι αυτά που προσφέρουν ακρίβεια, περισσότερες λειτουργίες, άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά, αντοχή στον χρόνο, υψηλές αποδόσεις κ.τ.λ. Με δυο λόγια δηλαδή τεχνική αξιοπιστία σημαίνει ποιότητα.

Η κομβική αυτή έννοια, λοιπόν, δεν θα πρέπει να υποτιμάται και στο κομμάτι της μετάφρασης των εγγράφων που συνοδεύουν αυτά τα εμπορεύματα. Οι επαγγελματικές ποιοτικές μεταφράσεις είναι δείγμα μια ολοκληρωμένης στρατηγικής σχεδιασμού των προϊόντων, μιας στρατηγικής που εμπνέει εμπιστοσύνη και αποτελεί εγγύηση για τον καταναλωτή. Μην αφήσετε ατημέλητα τεχνικά εγχειρίδια να επισκιάσουν την ποιότητα των προϊόντων σας. Επενδύστε σε επαγγελματίες μεταφραστές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Ο επαγγελματίας μεταφραστής τεχνικών κειμένων:

Scroll to Top