ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το πλαίσιο, βάσει του οποίου συλλέγω, διατηρώ και χρησιμοποιώ τα προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που συλλέγονται για σκοπούς επικοινωνίας, κατάρτισης προσφορών, φορολογικής συμμόρφωσης κ.α. είμαι εγώ η ίδια.

ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που περιλαμβάνονται στα προς μετάφραση κείμενα είμαι επίσης εγώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: info@translationembassy.com

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών μπορεί να συλλεχθούν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Προκειμένου να διεκπεραιώσω τις εργασίες που μου αναθέτετε θα χρειαστώ τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κ.α. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον εκάστοτε πελάτη, όταν έρχεται σε επαφή μαζί μου για να μου αναθέσει κάποια εργασία. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ορθής συνεννόησης προκειμένου για τη διεκπεραίωση των εργασιών σας, σκοπούς ενημέρωσης για την πρόοδο ή ολοκλήρωση μιας εργασίας καθώς και για την αποστολή των μεταφράσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κούριερ/ΕΛΤΑ (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή αντίστοιχα). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μόνο μορφή και συγκεκριμένα σε τοπικό αρχείο υπολογιστή, σε κινητό τηλέφωνο ή στο βιβλίο διευθύνσεων του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχω μόνο εγώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν κοινοποιούνται ποτέ σε τρίτους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Τα φορολογικά σας στοιχεία είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των εργασιών και την καταχώριση πληρωμών προς συνεργάτες. Αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα ή αντικείμενο απασχόλησης, ΑΦΜ, στοιχεία ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας ή κατοικίας κ.α. Παρέχονται από τον εκάστοτε πελάτη κατά την ανάθεση μιας εργασίας ή από τον εκάστοτε συνεργάτη κατά το ξεκίνημα της συνεργασίας μας. Χρησιμοποιούνται για να εκδοθούν τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις), για να σταλούν προσφορές και για να υποβληθούν οι κατά τον νόμο απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις. Τα φορολογικά σας στοιχεία κοινοποιούνται σε λογιστή, με τον οποίο συνεργάζομαι, προκειμένου ο τελευταίος να διεκπεραιώσει όλες τις από τον νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες στην εφορία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πολλές φορές τα κείμενα που φέρνετε για μετάφραση περιέχουν προσωπικά στοιχεία δικά σας ή τρίτων. Τέτοιου είδους κείμενα είναι για παράδειγμα τα πιστοποιητικά. Μερικά κείμενα μπορεί ακόμα να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι ιατρικές εξετάσεις και τα δικόγραφα. Προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία που αιτείσθε (μετάφραση), είμαι υποχρεωμένη να αποθηκεύσω και να επεξεργαστώ τα προσωπικά στοιχεία και τα ευαίσθητα δεδομένα που εμπεριέχονται στα προς μετάφραση έγγραφα. Η αποθήκευση και η επεξεργασία γίνονται τοπικά στον υπολογιστή μου, στον οποίο έχω πρόσβαση μόνο εγώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμα δυνατόν να κοινοποιηθούν έγγραφα που περιέχουν προσωπικά στοιχεία και σε συνεργάτες μου, προκειμένου να διεκπεραιώσουν αυτοί τη μετάφραση. Αυτό ισχύει κυρίως για γλωσσικούς συνδυασμούς που δεν καλύπτω προσωπικά και χρειάζεται να επιστρατεύσω την τεχνογνωσία κάποιου συνεργάτη για να διεκπεραιώσω την εργασία που μου αναθέσατε. Όλοι οι συνεργάτες μου δεσμεύονται προς εμένα ότι τυχόν χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται μόνο κατά το μέτρο που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εργασίας που τους ανατίθεται και ότι κανένα προσωπικό δεδομένο δεν θα διαβιβάζεται σε τρίτους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η κατηγορία αυτή των προσωπικών δεδομένων αφορά τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων συνεργατών. Τα βιογραφικά σημειώματα περιέρχονται στην κατοχή μου κατόπιν ηλεκτρονικής αποστολής από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Τα βιογραφικά που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο email μου και/ή τοπικά σε ειδικό φάκελο του υπολογιστή μου. Είναι προσβάσιμα μόνο από μένα. Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Προσωπικά στοιχεία ανηλίκων κάτω των 15 ετών συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο μετά από έγκριση ή συναίνεση των γονέων τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ & ΑΡΧΕΙΑ COOKIES

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση σας ως φυσικού προσώπου που επισκέπτεται τον ιστότοπο (ανωνυμοποίηση).

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας μικρά αρχεία cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η αποθήκευση των εν λόγω αρχείων cookies λαμβάνει χώρα μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση σας, εκτός των περιπτώσεων που αυτή δεν απαιτείται, δηλαδή στην περίπτωση των cookies που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω χρήσης φόρμας επικοινωνίας ή μέσω συνδέσμου του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ούτε θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω της φόρμας εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο που υπάρχει στον δικτυακό μου τόπο ή μέσω άλλης φόρμας που μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε μορφή συνδέσμου. Περιλαμβάνουν κατά κανόνα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο. Οι χρήστες καταχωρούν οι ίδιοι τα δεδομένα τους στη φόρμα, εφόσον το επιθυμούν. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και άλλων διαφημιστικών ενημερώσεων. Αποθηκεύονται τοπικά σε υπολογιστή και/ή σε ηλεκτρονικές λίστες επαφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πλατφορμών αποστολής μαζικής αλληλογραφίας (π.χ. mailchimp). Τα διαχειρίζομαι εγώ και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκπόνηση σχεδίου στραατηγικής μάρκετινγκ του γραφείου μου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) και το νόμο 4624/2019 με τον οποίο θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού στην ελληνική επικράτεια.

Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μόνο από εμένα την ίδια και σε ορισμένες περιπτώσεις από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μου που παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών δεν πωλούνται, δεν μισθώνονται, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε δημοσιοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ)

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή για τη συμμόρφωσή μου με υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα
–          Πληροφόρησης
–          Πρόσβασης
–          Διόρθωσης
–          Διαγραφής (και δικαίωμα στη «λήθη»)
–          Περιορισμού της επεξεργασίας
–          Φορητότητας των δεδομένων
–          Εναντίωσης
–          Μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να υποβάλετε τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση info@translationembassy.com.

Εάν θεωρείτε ότι από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά θίγονται τα δικαιώματά σας, όπως κατοχυρώνονται στον Γενικό Κανονισμό GDPR και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία – αναφορά προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ιστότοπο www.dpa.gr.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στην περίπτωση συνδέσμου μέσω της ιστοσελίδας μου προς άλλο διαδικτυακό ιστότοπο που βρίσκεται υπό την ευθύνη τρίτου προσώπου ή φορέα, η ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούνται εκεί ανήκει αποκλειστικά στο διαχειριστή του εν λόγω ιστότοπου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό ανάλογα και με τις τεχνικές, επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις. Οι πελάτες μου και οι χρήστες του ιστότοπου δεν θα ενημερώνονται ρητά για τις όποιες αλλαγές. Για το λόγο αυτό σας συνιστώ να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για ενδεχόμενες αλλαγές στην ακολουθούμενη πολιτική απορρήτου, προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι για τα δικαιώματά σας και για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Η χρήση του ιστότοπου μετά από ενδεχόμενη αλλαγή στην ακολουθούμενη πολιτική απορρήτου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας της πολιτικής απορρήτου ως έχει αναθεωρηθεί.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIE
Η παρούσα πολιτική εξηγεί τι είναι τα cookie και πώς χρησιμοποιούνται, τους τύπους cookie που χρησιμοποιούμε, ήτοι τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τα cookie, τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών αυτών και τον τρόπο ελέγχου των προτιμήσεων σχετικά με τα cookie. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσετε ή να αποσύρετε τη συναίνεσή σας σε σχέση με τη Δήλωση περί cookie στον δικτυακό μας τόπο.
Περισσότερα στοιχεία για το ποιοι είμαστε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα διατίθενται στην Πολιτική Απορρήτου.
Η συναίνεσή σας ισχύει για τον ακόλουθο τομέα: www.translationembassy.com

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIE;
Τα cookie αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται με σκοπό να αποθηκεύουν μικρά τμήματα πληροφοριών. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας, όταν ο ιστότοπος φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησης. Τα cookie αυτά μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, αυξάνουν την ασφάλεια, παρέχουν καλύτερη εμπειρία χρήστη, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την απόδοση του ιστοτόπου καθώς και να αναλύσουμε ποια σημεία λειτουργούν και ποια χρήζουν βελτιώσεων.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ COOKIE;
Όπως οι περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί cookie της προβαλλόμενης τοποθεσίας και τρίτων μερών για διάφορους σκοπούς. Τα cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας είναι κυρίως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του δικτυακού τόπου και δεν συλλέγουν κανένα δεδομένο που μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση προσώπου.

Τα cookie τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό μας τόπο χρησιμεύουν κυρίως για την κατανόηση του τρόπου απόδοσης του ιστοτόπου και του τρόπου αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με αυτόν. Επίσης, διατηρούν τις υπηρεσίες μας ασφαλείς, παρέχουν διαφημίσεις που σας αφορούν και γενικά σας παρέχουν μια καλύτερη και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, ενώ σας βοηθούν να επιταχύνετε τις μελλοντικές σας αλληλεπιδράσεις με τον δικτυακό μας τόπο.

ΠΟΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ COOKIE ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ;
Απαραίτητα: Μερικά cookie είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορείτε να απολαμβάνετε πλήρη λειτουργικότητα στον δικτυακό μας τόπο. Μας επιτρέπουν να διατηρούμε τις περιόδους λειτουργίας των χρηστών και να αποτρέπουμε τις απειλές ασφαλείας. Δεν συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, αυτά τα cookie σας επιτρέπουν να συνδέεστε στον λογαριασμό σας, να προσθέτετε προϊόντα στο καλάθι των αγορών σας και να πληρώνετε με ασφάλεια.

Στατιστικής ανάλυσης: Τα cookie αυτά αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως ο αριθμός επισκεπτών στον δικτυακό τόπο, ο αριθμός μοναδικών επισκεπτών, οι σελίδες του δικτυακού τόπου που επισκέφτηκαν οι χρήστες, η πηγή προέλευσης των επισκέψεων κ.τ.λ. Τα δεδομένα αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τον βαθμό απόδοσης του ιστοτόπου και τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

Διαφήμισης και μάρκετινγκ: Ο δικτυακός μας τόπος παρουσιάζει διαφημίσεις. Τα cookie αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό να εξατομικευτούν οι διαφημίσεις που σας δείχνουμε για να έχουν νόημα για εσάς. Τα cookie αυτά μας βοηθούν, επίσης, να παρακολουθήσουμε την αποδοτικότητα αυτών των εκστρατειών διαφήμισης.

Η πληροφορίες που αποθηκεύουν αυτά τα cookie μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθούν από τρίτους παρόχους διαφημίσεων, προκειμένου να σας δείχνουν διαφημίσεις και σε άλλους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε μέσω του περιηγητή.

Λειτουργικά: Αυτά τα cookie συνδράμουν αναφορικά με μερικές μη βασικές λειτουργικότητες του δικτυακού μας τόπου. Αυτές περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση περιεχομένου, όπως βίντεο, ή την κοινοποίηση περιεχομένου του δικτυακού τόπου σε πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Προτίμησης: Τα cookie αυτά μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις σας στο πρόγραμμα περιήγησης, όπως την προτίμηση γλώσσας, ούτως ώστε να έχετε μια καλύτερη και αποδοτική εμπειρία στις μελλοντικές επισκέψεις που θα κάνετε στον ιστότοπο.

Ο παρακάτω κατάλογος παρουσιάζει λεπτομερώς τα cookie που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό μας τόπο.

CookieΠεριγραφή
_gaΑυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επισκεπτών, των περιόδων σύνδεσης, των δεδομένων καμπάνιας και για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου για την αναφορά ανάλυσης του ιστότοπου. Τα cookie αποθηκεύουν πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρούν έναν τυχαία αριθμό που δημιουργείται για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών.
_gat_UA-142069869-1Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
_gidΑυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο και βοηθά στη δημιουργία μιας αναλυτικής αναφοράς για την κατάσταση του ιστότοπου. Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την προέλευση την προέλευση των επισκεπτών και των σελίδων πάντα σε καθεστώς ανωνυμίας.
cookielawinfo-checkbox-advertisementΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Διαφήμιση”.
cookielawinfo-checkbox-analyticsΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Στατιστικά”.
cookielawinfo-checkbox-functionalΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Λειτουργικότητα”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Απαραίτητα”.
cookielawinfo-checkbox-othersΔεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
cookielawinfo-checkbox-performanceΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Απόδοση”.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ COOKIE;
Εάν αποφασίσετε σε μεταγενέστερο στάδιο να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας μέσω της περιόδου λειτουργίας περιήγησης, μπορείτε να πατήσετε την καρτέλα «Απόρρητο και Πολιτική Cookie» στην οθόνη σας. Έτσι, θα εμφανιστεί και πάλι η ειδοποίηση συναίνεσης επιτρέποντάς σας να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε πλήρως τη συναίνεσή σας.

Επιπρόσθετα, τα διάφορα προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικούς τρόπους αποκλεισμού και διαγραφής των cookie που χρησιμοποιούνται από δικτυακούς τόπους. Για να αποκλείσετε/διαγράψετε τα cookie μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μάρτιος 2021

Scroll to Top