ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική περιγράφει το πλαίσιο, βάσει του οποίου συλλέγω, διατηρώ και χρησιμοποιώ τα προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που συλλέγονται για σκοπούς επικοινωνίας, κατάρτισης προσφορών, φορολογικής συμμόρφωσης κ.α. είμαι εγώ η ίδια.

ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που περιλαμβάνονται στα προς μετάφραση κείμενα είμαι επίσης εγώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: info@translationembassy.com

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών μπορεί να συλλεχθούν τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Προκειμένου να διεκπεραιώσω τις εργασίες που μου αναθέτετε θα χρειαστώ τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κ.α. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον εκάστοτε πελάτη, όταν έρχεται σε επαφή μαζί μου για να μου αναθέσει κάποια εργασία. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς ορθής συνεννόησης προκειμένου για τη διεκπεραίωση των εργασιών σας, σκοπούς ενημέρωσης για την πρόοδο ή ολοκλήρωση μιας εργασίας καθώς και για την αποστολή των μεταφράσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κούριερ/ΕΛΤΑ (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή αντίστοιχα). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μόνο μορφή και συγκεκριμένα σε τοπικό αρχείο υπολογιστή, σε κινητό τηλέφωνο ή στο βιβλίο διευθύνσεων του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά έχω μόνο εγώ. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν κοινοποιούνται ποτέ σε τρίτους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Τα φορολογικά σας στοιχεία είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των εργασιών και την καταχώριση πληρωμών προς συνεργάτες. Αυτά περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα ή αντικείμενο απασχόλησης, ΑΦΜ, στοιχεία ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας ή κατοικίας κ.α. Παρέχονται από τον εκάστοτε πελάτη κατά την ανάθεση μιας εργασίας ή από τον εκάστοτε συνεργάτη κατά το ξεκίνημα της συνεργασίας μας. Χρησιμοποιούνται για να εκδοθούν τα κατά τον νόμο προβλεπόμενα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις), για να σταλούν προσφορές και για να υποβληθούν οι κατά τον νόμο απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις. Τα φορολογικά σας στοιχεία κοινοποιούνται σε λογιστή, με τον οποίο συνεργάζομαι, προκειμένου ο τελευταίος να διεκπεραιώσει όλες τις από τον νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες στην εφορία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Πολλές φορές τα κείμενα που φέρνετε για μετάφραση περιέχουν προσωπικά στοιχεία δικά σας ή τρίτων. Τέτοιου είδους κείμενα είναι για παράδειγμα τα πιστοποιητικά. Μερικά κείμενα μπορεί ακόμα να περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι ιατρικές εξετάσεις και τα δικόγραφα. Προκειμένου να παρασχεθεί η υπηρεσία που αιτείσθε (μετάφραση), είμαι υποχρεωμένη να αποθηκεύσω και να επεξεργαστώ τα προσωπικά στοιχεία και τα ευαίσθητα δεδομένα που εμπεριέχονται στα προς μετάφραση έγγραφα. Η αποθήκευση και η επεξεργασία γίνονται τοπικά στον υπολογιστή μου, στον οποίο έχω πρόσβαση μόνο εγώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμα δυνατόν να κοινοποιηθούν έγγραφα που περιέχουν προσωπικά στοιχεία και σε συνεργάτες μου, προκειμένου να διεκπεραιώσουν αυτοί τη μετάφραση. Αυτό ισχύει κυρίως για γλωσσικούς συνδυασμούς που δεν καλύπτω προσωπικά και χρειάζεται να επιστρατεύσω την τεχνογνωσία κάποιου συνεργάτη για να διεκπεραιώσω την εργασία που μου αναθέσατε. Όλοι οι συνεργάτες μου δεσμεύονται προς εμένα ότι τυχόν χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται μόνο κατά το μέτρο που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εργασίας που τους ανατίθεται και ότι κανένα προσωπικό δεδομένο δεν θα διαβιβάζεται σε τρίτους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η κατηγορία αυτή των προσωπικών δεδομένων αφορά τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στα βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων συνεργατών. Τα βιογραφικά σημειώματα περιέρχονται στην κατοχή μου κατόπιν ηλεκτρονικής αποστολής από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Τα βιογραφικά που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο email μου και/ή τοπικά σε ειδικό φάκελο του υπολογιστή μου. Είναι προσβάσιμα μόνο από μένα. Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Προσωπικά στοιχεία ανηλίκων κάτω των 15 ετών συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο μετά από έγκριση ή συναίνεση των γονέων τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ & ΑΡΧΕΙΑ COOKIES

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τρόπο που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση σας ως φυσικού προσώπου που επισκέπτεται τον ιστότοπο (ανωνυμοποίηση).

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας μικρά αρχεία cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η αποθήκευση των εν λόγω αρχείων cookies λαμβάνει χώρα μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση σας, εκτός των περιπτώσεων που αυτή δεν απαιτείται, δηλαδή στην περίπτωση των cookies που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω χρήσης φόρμας επικοινωνίας ή μέσω συνδέσμου του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ούτε θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω της φόρμας εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο που υπάρχει στον δικτυακό μου τόπο ή μέσω άλλης φόρμας που μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε μορφή συνδέσμου. Περιλαμβάνουν κατά κανόνα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο. Οι χρήστες καταχωρούν οι ίδιοι τα δεδομένα τους στη φόρμα, εφόσον το επιθυμούν. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και άλλων διαφημιστικών ενημερώσεων. Αποθηκεύονται τοπικά σε υπολογιστή και/ή σε ηλεκτρονικές λίστες επαφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πλατφορμών αποστολής μαζικής αλληλογραφίας (π.χ. mailchimp). Τα διαχειρίζομαι εγώ και εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκπόνηση σχεδίου στραατηγικής μάρκετινγκ του γραφείου μου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) και το νόμο 4624/2019 με τον οποίο θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού στην ελληνική επικράτεια.

Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μόνο από εμένα την ίδια και σε ορισμένες περιπτώσεις από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μου που παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών δεν πωλούνται, δεν μισθώνονται, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ούτε δημοσιοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ)

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή για τη συμμόρφωσή μου με υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα
–          Πληροφόρησης
–          Πρόσβασης
–          Διόρθωσης
–          Διαγραφής (και δικαίωμα στη «λήθη»)
–          Περιορισμού της επεξεργασίας
–          Φορητότητας των δεδομένων
–          Εναντίωσης
–          Μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να υποβάλετε τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση info@translationembassy.com.

Εάν θεωρείτε ότι από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά θίγονται τα δικαιώματά σας, όπως κατοχυρώνονται στον Γενικό Κανονισμό GDPR και τον εφαρμοστικό νόμο 4624/2019, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία – αναφορά προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον ιστότοπο www.dpa.gr.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στην περίπτωση συνδέσμου μέσω της ιστοσελίδας μου προς άλλο διαδικτυακό ιστότοπο που βρίσκεται υπό την ευθύνη τρίτου προσώπου ή φορέα, η ευθύνη για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούνται εκεί ανήκει αποκλειστικά στο διαχειριστή του εν λόγω ιστότοπου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό ανάλογα και με τις τεχνικές, επιστημονικές και νομοθετικές εξελίξεις. Οι πελάτες μου και οι χρήστες του ιστότοπου δεν θα ενημερώνονται ρητά για τις όποιες αλλαγές. Για το λόγο αυτό σας συνιστώ να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για ενδεχόμενες αλλαγές στην ακολουθούμενη πολιτική απορρήτου, προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι για τα δικαιώματά σας και για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Η χρήση του ιστότοπου μετά από ενδεχόμενη αλλαγή στην ακολουθούμενη πολιτική απορρήτου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας της πολιτικής απορρήτου ως έχει αναθεωρηθεί.


ABOUT OUR COOKIE POLICY
This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used, and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store, and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website
Learn more about who we are, how you can contact us, and how we process personal data in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: www.translationembassy.com

WHAT ARE COOKIES?
Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. They are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make it more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

HOW DO WE USE COOKIES?
As most of the online services, our website uses first-party and third-party cookies for several purposes. First-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our website are mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

WHAT TYPES OF COOKIES DO WE USE?
Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket, and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit, etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.

The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing content of the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

The below list details the cookies used in our website.

CookieΠεριγραφή
_gaΑυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των επισκεπτών, των περιόδων σύνδεσης, των δεδομένων καμπάνιας και για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου για την αναφορά ανάλυσης του ιστότοπου. Τα cookie αποθηκεύουν πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρούν έναν τυχαία αριθμό που δημιουργείται για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών.
_gat_UA-142069869-1Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
_gidΑυτό το cookie εγκαθίσταται από το Google Analytics. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο και βοηθά στη δημιουργία μιας αναλυτικής αναφοράς για την κατάσταση του ιστότοπου. Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την προέλευση την προέλευση των επισκεπτών και των σελίδων πάντα σε καθεστώς ανωνυμίας.
cookielawinfo-checkbox-advertisementΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Διαφήμιση”.
cookielawinfo-checkbox-analyticsΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Στατιστικά”.
cookielawinfo-checkbox-functionalΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Λειτουργικότητα”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Απαραίτητα”.
cookielawinfo-checkbox-othersΔεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.
cookielawinfo-checkbox-performanceΑυτό το cookie ορίζεται από το πρόσθετο plugin για cookies για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie της κατηγορίας “Απόδοση”.

HOW CAN I CONTROL THE COOKIE PREFERENCES ?
Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μάρτιος 2021

Scroll to Top