Γερμανικά - Ελληνικά (Μετάφραση και Διερμηνεία)

Ο γλωσσικός αυτός συνδυασμός είναι επίσης αξιοσημείωτος, δεδομένου ότι οι επαγγελματίες μεταφραστές γερμανικών που εξειδικεύονται σε απαιτητικά πεδία, όπως η νομική, η τεχνική και η ιατρική μετάφραση και διερμηνεία είναι αριθμητικά σαφώς λιγότεροι σε σχέση με τις άλλες γλώσσες. Τα γερμανικά αποτελούν για μένα μια βασική γλώσσα εργασίας, την οποία δουλεύω πολύ.

Η ακαδημαϊκή μου εκπαίδευση περιλαμβάνει εξειδίκευση στα γερμανικά συνοδευόμενη και από προγράμματα φοίτησης μακράς και μικρότερης διάρκειας σε γερμανικά πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα, τα ιδρύματα, στα οποία έχω φοιτήσει είναι τα εξής:

  • Leibniz Universität Hannover
  • Johannes Gutenberg Universität Mainz

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρω από και προς τη γερμανική ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Νομική Διερμηνεία

Νομική διερμηνεία για νομικές υποθέσεις Γερμανών πολιτών στην Ελλάδα κ.α.

Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Ταυτόχρονη διερμηνεία σε συνέδρια και εκδηλώσεις εταιρειών με Έλληνες και Γερμανούς

Εμπορική Διερμηνεία

Υπηρεσίες διερμηνείας διαμεσολάβησης σε Γερμανούς και Έλληνες επιχειρηματίες κατά τις εμπορικές τους συναντήσεις, τις συναλλαγές και τις διμερείς τους διαπραγματεύσεις

Κοινοτική διερμηνεία

Κοινοτική διερμηνεία στο πλαίσιο των συναλλαγών Γερμανών πολιτών με την ελληνική διοίκηση

Μεταφράσεις Διαφημιστικού Υλικού

Μεταφράσεις για επιχειρηματίες με στόχο την προβολή διαφημιστικού υλικού.

Τεχνικές Μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις αυτές αφορούν εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. Συνήθως διενεργούνται από τη γερμανική προς την ελληνική, καθώς η χώρα παραγωγής των εκάστοτε προϊόντων είναι συνήθως στο εξωτερικό, ενώ η Ελλάδα αποτελεί χώρα εισαγωγής.

Ιατρικές Μεταφράσεις

Επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων και εξετάσεων για συμπολίτες μας που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του εξωτερικού ή αντίστροφα ετοιμάζονται να μεταβούν σε γερμανόφωνη χώρα για νοσηλεία

Μεταφράσεις Πιστοποιητικών

Επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις νομικών εγγράφων και πάσης φύσεως πιστοποιητικών

Μετάφραση Λογισμικού

Επαγγελματικές μεταφράσεις ιστοσελίδων, εφαρμογών & λογισμικού.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Leibniz Universität Hannover

Ετήσια φοίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus με στόχο την εμβάθυνση στη μελέτη της γερμανικής γλώσσας και της γερμανικής ιστορίας, λογοτεχνίας και πολιτισμού
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Johannes Gutenberg Universität Mainz

Θερινό εντατικό σεμινάριο στην ταυτόχρονη και διαδοχική διερμηνεία που περιλάμβανε και προσομοιώσεις συνεδρίων
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξασφαλίστε επαγγελματική μετάφραση και διερμηνεία
από γερμανικά σε ελληνικά καθώς και από ελληνικά σε γερμανικά

Scroll to Top