Αγγλικά <=> Ελληνικά (Μετάφραση & Διερμηνεία)

Τα αγγλικά αποτελούν τη βασική μου γλώσσα εργασίας. Κατά το παρελθόν εργάστηκα ως εσωτερική υπάλληλος στην αμερικανική εταιρεία SurveyMonkey κι έζησα στην Ιρλανδία για αρκετά μεγάλο διάστημα. Έχω συμμετάσχει σε πολλά έργα διερμηνείας και μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική και από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρω από και προς την αγγλική ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Νομική Διερμηνεία

Νομική διερμηνεία για νομικές υποθέσεις Αγγλόφωνων πολιτών στην Ελλάδα κ.α.

Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Ταυτόχρονη διερμηνεία σε συνέδρια και εκδηλώσεις εταιρειών με Έλληνες και Αγγλόφωνους

Εμπορική Διερμηνεία

Υπηρεσίες διερμηνείας διαμεσολάβησης σε Αγγλόφωνους και Έλληνες επιχειρηματίες κατά τις εμπορικές τους συναντήσεις, τις συναλλαγές και τις διμερείς τους διαπραγματεύσεις

Κοινοτική διερμηνεία

Κοινοτική διερμηνεία στο πλαίσιο των συναλλαγών Αγγλόφωνων πολιτών με την ελληνική διοίκηση

Μεταφράσεις Διαφημιστικού Υλικού

Μεταφράσεις για επιχειρηματίες με στόχο την προβολή διαφημιστικού υλικού.

Τεχνικές Μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις αυτές αφορούν εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. Συνήθως διενεργούνται από τη αγγλική προς την ελληνική, καθώς η χώρα παραγωγής των εκάστοτε προϊόντων είναι συνήθως στο εξωτερικό, ενώ η Ελλάδα αποτελεί χώρα εισαγωγής.

Ιατρικές Μεταφράσεις

Επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων και εξετάσεων για συμπολίτες μας που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του εξωτερικού ή αντίστροφα ετοιμάζονται να μεταβούν σε αγγλόφωνη χώρα για νοσηλεία

Μεταφράσεις Πιστοποιητικών

Επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις νομικών εγγράφων και πάσης φύσεως πιστοποιητικών

Μετάφραση Λογισμικού

Επαγγελματικές μεταφράσεις ιστοσελίδων, εφαρμογών & λογισμικού.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

SurveyMonkey - Δουβλίνο

Εργασία στην αμερικανική εταιρεία SurveyMonkey με έδρα το Δουβλίνο
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξασφαλίστε επαγγελματική μετάφραση και διερμηνεία
από αγγλικά σε ελληνικά καθώς και από ελληνικά σε αγγλικά

Scroll to Top