Αγγλικά <=> Ελληνικά (Μετάφραση & Διερμηνεία)

Έχω συμμετάσχει σε πολλά έργα διερμηνείας και μετάφρασης από την αγγλική στην ελληνική και από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρω από και προς τη αγγλική ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Νομική Διερμηνεία

Νομική διερμηνεία για νομικές υποθέσεις Αγγλόφωνων πολιτών στην Ελλάδα κ.α.

Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Ταυτόχρονη διερμηνεία σε συνέδρια και εκδηλώσεις εταιρειών με Έλληνες και Αγγλόφωνους

Εμπορική Διερμηνεία

Υπηρεσίες διερμηνείας διαμεσολάβησης σε Αγγλόφωνους και Έλληνες επιχειρηματίες κατά τις εμπορικές τους συναντήσεις, συναλλαγές και διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις

Κοινοτική διερμηνεία

Κοινοτική διερμηνεία στο πλαίσιο των συναλλαγών Αγγλόφωνων πολιτών με την ελληνική διοίκηση

Μεταφράσεις Διαφημιστικού Υλικού

Μεταφράσεις για επιχειρηματίες του με στόχο την προβολή διαφημιστικού υλικού.

Τεχνικές Μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις αυτές αφορούν εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. Συνήθως διενεργούνται από τη αγγλική προς την ελληνική, καθώς η χώρα παραγωγής των εκάστοτε προϊόντων είναι συνήθως στο εξωτερικό, ενώ η Ελλάδα αποτελεί χώρα εισαγωγής.

Ιατρικές Μεταφράσεις

Επίσημες & επικυρωμένες μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων και εξετάσεων για συμπολίτες μας που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του εξωτερικού ή αντίστροφα ετοιμάζονται να μεταβούν σε αγγλόφωνη χώρα για νοσηλεία

Μεταφράσεις Πιστοποιητικών

Επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις νομικών εγγράφων και πάσης φύσεως πιστοποιητικών

Μετάφραση Λογισμικού

Επαγγελματικές μεταφράσεις ιστοσελίδων, εφαρμογών & λογισμικού.

Διασφαλίστε επαγγελματική μετάφραση και διερμηνεία
από αγγλικά σε ελληνικά καθώς και ελληνικά σε αγγλικά

Η Translation Embassy έχει σκοπό να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα εμπόδια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και να μεταδώσετε αποτελεσματικά τους στόχους σας σε διαφορετικές κουλτούρες μέσω της διερμηνείας και της μετάφρασης.

Μαρία Ξανθοπούλου
Ιδιοκτήτρια Translation Embassy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη
Π. Πατρών Γερμανού 46
2310 233136

Αθήνα
Σκρα 72, Καλλιθέα
210 9514528

SOCIAL LINKS

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για επαγγελματική ενημέρωση των κλάδων της διερμηνείας και μετάφρασης.

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ

Copyright © 2019 · Translation Embassy

A Lifehacker Development

Scroll to Top