Γαλλικά <=> Ελληνικά (Μετάφραση & Διερμηνεία)

Έζησα και εργάστηκα στη Γαλλία για πολλά έτη και έτσι τα γαλλικά αποτελούν για μένα βασική γλώσσα εργασίας. Συμμετείχα στο εξάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης του Ινστιτούτου Μετάφρασης Διερμηνείας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστήμιου Marc Bloch του Στρασβούργου με θέμα τη μετάφραση και τον υποτιτλισμό στη γαλλική γλώσσα καθώς και τον γαλλικό πολιτισμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρω από και προς τη γαλλική ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Νομική Διερμηνεία

Νομική διερμηνεία για νομικές υποθέσεις Γάλλων πολιτών στην Ελλάδα κ.α.

Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Ταυτόχρονη διερμηνεία σε συνέδρια και εκδηλώσεις εταιρειών με Έλληνες και Γάλλους

Εμπορική Διερμηνεία

Υπηρεσίες διερμηνείας διαμεσολάβησης σε Γάλλους και Έλληνες επιχειρηματίες κατά τις εμπορικές τους συναντήσεις, τις συναλλαγές και τις διμερείς τους διαπραγματεύσεις

Κοινοτική διερμηνεία

Κοινοτική διερμηνεία στο πλαίσιο των συναλλαγών Γάλλων πολιτών με την ελληνική διοίκηση

Μεταφράσεις Διαφημιστικού Υλικού

Μεταφράσεις για επιχειρηματίες με στόχο την προβολή διαφημιστικού υλικού.

Τεχνικές Μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις αυτές αφορούν εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. Συνήθως διενεργούνται από τη γαλλική προς την ελληνική, καθώς η χώρα παραγωγής των εκάστοτε προϊόντων είναι συνήθως στο εξωτερικό, ενώ η Ελλάδα αποτελεί χώρα εισαγωγής.

Ιατρικές Μεταφράσεις

Επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων και εξετάσεων για συμπολίτες μας που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του εξωτερικού ή αντίστροφα ετοιμάζονται να μεταβούν σε γαλλόφωνη χώρα για νοσηλεία

Μεταφράσεις Πιστοποιητικών

Επίσημες (επικυρωμένες) μεταφράσεις νομικών εγγράφων και πάσης φύσεως πιστοποιητικών

Μετάφραση Λογισμικού

Επαγγελματικές μεταφράσεις ιστοσελίδων, εφαρμογών & λογισμικού.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Université de Strasbourg
Institut de Traduction, d'Interprétation et de Relations Internationales

Εξάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης στη μετάφραση, τον υποτιτλισμό, τη γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό πολιτισμό
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξασφαλίστε επαγγελματική μετάφραση και διερμηνεία
από γαλλικά σε ελληνικά καθώς και από ελληνικά σε γαλλικά

Scroll to Top