Μεταφράσεις για Επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας ο εμπορικός κόσμος απευθύνεται συχνά και σε κοινό εκτός των συνόρων της χώρας. Είτε πρόκειται για τελικούς καταναλωτές είτε για B2B συναλλαγές, ένα επιμελημένο προφίλ της επιχείρησής σας προσδίδει σίγουρα κύρος και διευκολύνει τον αγώνα σας για την κατάκτηση νέων αγορών.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η συστηματική μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς έχει αποδείξει ότι οι πιθανότητες αγοράς ενός προϊόντος αυξάνονται, όταν το προϊόν παρουσιάζεται στη μητρική γλώσσα του καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει επειδή η μητρική είναι αυτή που επιδρά περισσότερο στην ψυχοσύνθεση του καταναλωτή και επηρεάζει τα συναισθήματά του. Η επένδυση, συνεπώς, σε μια επαγγελματική ποιοτική μετάφραση θα πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής σας.

Η ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η επαγγελματική μετάφραση δεν θα πρέπει, επομένως, να αντιμετωπίζεται ως κόστος, αλλά ως ανταποδοτική επένδυση, μια επένδυση που σε επόμενο στάδιο θα συντελέσει στην αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων της επιχείρησής σας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Τα οφέλη της επαγγελματικής μετάφρασης περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Οι μεταφράσεις για επιχειρήσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

Δώστε ώθηση στην επιχείρησή σας για την είσοδο σε νέες
αγορές ξεκινώντας με μια επαγγελματική μετάφραση

Η Translation Embassy έχει σκοπό να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα εμπόδια της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και να μεταδώσετε αποτελεσματικά τους στόχους σας σε διαφορετικές κουλτούρες μέσω της διερμηνείας και της μετάφρασης.

Μαρία Ξανθοπούλου
Ιδιοκτήτρια Translation Embassy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη
Π. Πατρών Γερμανού 46
2310 233136

Αθήνα
Σκρα 72, Καλλιθέα
210 9514528

SOCIAL LINKS

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για επαγγελματική ενημέρωση των κλάδων της διερμηνείας και μετάφρασης.

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ

Copyright © 2019 · Translation Embassy

A Lifehacker Development

Scroll to Top