Διερμηνεία στην διήμερη συνάντηση αλληλέγγυων σχολείων (16 & 17 Ιουνίου 2018)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ​

Τα αλληλέγγυα σχολεία συνιστούν εναλλακτικές εκπαιδευτικές δομές που έχουν ως στόχο να προωθήσουν έναν τρόπο εκπαίδευσης πιο δημοκρατικό και συναινετικό με βάση την αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση. Τα αλληλέγγυα σχολεία δεν αποτελούν υποκατάστατο του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης. Αντίθετα, υποστηρίζουν το δημόσιο σχολείο βοηθώντας να καλυφθούν καλύτερα οι εκπαιδευτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις στην εκπαίδευση που γέννησε η πρόσφατη οικονομική κρίση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αλληλέγγυων σχολείων είναι η δημοκρατική τους λειτουργία που εκφράζεται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα από μεικτές συνελεύσεις, στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο και το έργο των αλληλέγγυων σχολείων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://meeting.solidarityschools.gr

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στις 16 και 17 Ιουνίου 2018 τα αλληλέγγυα σχολεία πραγματοποίησαν διεθνές συνέδριο στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών. Στο συνέδριο συμμετείχαν και εκπρόσωποι από αντίστοιχες δομές σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να χαρτογραφήσει το τοπίο στον τομέα της αλληλέγγυας εκπαίδευσης μέσω εποικοδομητικών συζητήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, προτάσεων και πρωτοβουλιών, από τις οποίες εξήχθησαν συμπεράσματα για την περαιτέρω προώθηση και βελτίωση του έργου των αλληλέγγυων σχολείων. Τις συζητήσεις της δεύτερης μέρας παρακολούθησε στο κοινό και ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στο συνέδριο συμμετείχαν ξένοι εκπρόσωποι αλληλέγγυων εκπαιδευτικών δομών από την Ελβετία, την Αυστρία, την Τουρκία και άλλες χώρες. Για λόγους εύρυθμης επικοινωνίας κρίθηκε απαραίτητο να προσφερθεί διερμηνεία στις γλώσσες των συμμετεχόντων. Κατόπιν επιμελούς αξιολόγησης των γλωσσικών αναγκών των ξένων εκπροσώπων και του κοινού αποφασίστηκε η παροχή διερμηνείας σε αγγλικά και γαλλικά.

Συνολικά, επομένως, οι γλώσσες του συνεδρίου ήταν τρεις: ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Αυτό σήμαινε πρακτικά ότι κάθε ομιλία θα έπρεπε να διερμηνευτεί σε άλλες δύο γλώσσες. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε ότι ο καταλληλότερος τύπος διερμηνείας θα ήταν η ταυτόχρονη.

Στήθηκαν, λοιπόν, δύο καμπίνες διερμηνείας: μία αγγλική και μία γαλλική. Εγώ εργάστηκα στην αγγλική καμπίνα διερμηνεύοντας κατά κύριο λόγο από ελληνικά προς αγγλικά, καθώς οι περισσότεροι ομιλητές ήταν ελληνόφωνοι και σε μικρότερο βαθμό από αγγλικά προς ελληνικά, όταν έπαιρνε τον λόγο κάποιος αγγλόφωνος ομιλητής. Για τις παρουσιάσεις των γαλλόφωνων ομιλητών που έγιναν στα γαλλικά χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ρελαί, κατά την οποία συνδεόμουν με τη γαλλική καμπίνα και άκουγα τη διερμήνευση που έκανε ο συνάδελφος από γαλλικά προς ελληνικά. Έχοντας ως βάση, λοιπόν, την ελληνική διερμηνεία, διερμήνευα κι εγώ με τη σειρά μου προς αγγλικά. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τις αγγλικές ομιλίες, κατά τις οποίες η γαλλική καμπίνα έπαιρνε ρελαί από μένα και βασιζόταν στη δική μου διερμηνεία από αγγλικά προς ελληνικά για την αντίστοιχη δική της διερμήνευση.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ;

Η επαγγελματική διερμηνεία εξυπηρετεί πληρέστερα τους σκοπούς της εκπαίδευσης καθώς εξασφαλίζει πλήρη κατανόηση, ενεργή συμμετοχή και ευχέρεια σε εποικοδομητικές εκπαιδευτικές συζητήσεις μέσω του διερμηνέα. Όταν μάλιστα πρόκειται για ευαίσθητα θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων είναι επιβεβλημένη.

Ως επαγγελματίας διερμηνέας και μεταφράστρια μπορώ να σας συνδράμω με:

  • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (ταυτόχρονη, ψιθυριστή και διαδοχική ανάλογα με τις συνθήκες)
  • Εξασφάλιση ομάδας διερμηνέων για συναντήσεις μεγαλύτερης διάρκειας και για ευρεία γκάμα γλωσσών
  • Μεταφράσεις του εκπαιδευτικού υλικού και των παρουσιάσεών σας
Scroll to Top