Διερμηνεία στο συνέδριο θρησκευτικών ηγετών της Κύπρου
για την ελευθερία πίστης & θρησκείας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ​

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη σε σύμπραξη με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και το Γραφείο για τον Διάλογο ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου (RTCYPP).

To RTCYPP συνιστά μια πρωτοβουλία οικοδόμησης ειρήνης υπό την αιγίδα της Σουηδικής Πρεσβείας. Στόχος του είναι να προωθήσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου και να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά στις ειρηνευτικές συνομιλίες για το κυπριακό ζήτημα. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας οι θρησκευτικοί ηγέτες δεσμεύονται να εργαστούν μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Περισσότερες πληροφορίες για το RTCYPP μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.religioustrack.com/el/οικοσελίδα/

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το συνέδριο διοργανώθηκε στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2018 και είχε τη μορφή εκπαιδευτικού σεμιναρίου περί της ελευθερίας πίστης και θρησκείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα. Οι εκπαιδευτές αποτελούνταν από νομικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες του ΟΑΣΕ και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου προερχόμενοι από όλες τις θρησκευτικές κοινότητες του νησιού. Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να μεταδώσει γνώσεις για τον τρόπο προάσπισης της θρησκευτικής ελευθερίας και τους νομικούς μηχανισμούς προστασίας της σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Ενδεικτικά θέματα που εξετάσθηκαν:

 • Διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Η ελευθερία πίστης και θρησκείας και πώς προστατεύεται
 • Η ελευθερία πίστης και θρησκείας σε αντιπαράθεση με την ελευθερία έκφρασης
 • Τι πρέπει να κάνουν τα κράτη για να προστατεύσουν και να διευκολύνουν τη θρησκευτική ελευθερία για όλους;
 • Η προστασία των χώρων λατρείας
 • Η αρχή της ισότητας, η αρχή της μη διάκρισης και η θρησκευτική ελευθερία
 • Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κύπρο
 • Ο ρόλος του Γραφείου για τον Διάλογο ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου και τα μέχρι τώρα επιτεύγματά του κ.α.

Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στο συνέδριο παρασχέθηκαν υπηρεσίες ταυτόχρονης διερμηνείας από συνολικά τέσσερις διερμηνείς. Στην αίθουσα είχαν τοποθετηθεί δύο καμπίνες: μία ελληνική και μία τουρκική με δύο διερμηνείς ανά καμπίνα. Εγώ εργάστηκα στην τουρκική καμπίνα διερμηνεύοντας πρωτίστως από αγγλικά κι από ελληνικά προς τουρκικά και δευτερευόντως από τουρκικά προς ελληνικά, όταν έπαιρναν τον λόγο τουρκόφωνοι συμμετέχοντες. Για τις ομιλίες που έγιναν στα τουρκικά έγινε χρήση και της μεθόδου του ρελαί από τους συναδέλφους της ελληνικής καμπίνας, οι οποίοι συντονίζονταν με την τουρκική καμπίνα για να ακούσουν τη δική μας ελληνική μετάφραση και να διερμηνεύσουν στη συνέχεια προς τα αγγλικά.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΑΣ;

Εξειδικευμένα τεχνοκρατικά συνέδρια παρουσιάζουν υψηλό βαθμό δυσκολίας κι έχουν αυξημένες απαιτήσεις. Για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους χρειάζονται επαγγελματίες που καταλαβαίνουν και ξέρουν πώς να διαχειριστούν την τεχνική φρασεολογία.

Ως επαγγελματίας διερμηνέας και μεταφράστρια μπορώ να σας συνδράμω με:

 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (ταυτόχρονη, ψιθυριστή και διαδοχική ανάλογα με τις συνθήκες)
 • Εξασφάλιση ομάδας διερμηνέων για διοργανώσεις μεγαλύτερης διάρκειας και για ευρεία γκάμα γλωσσών
 • Μεταφράσεις των εισηγήσεων, παρουσιάσεων, εκθέσεων και λοιπών τεχνικών εγγράφων
Scroll to Top