Κατάρτιση λεξικών στα ζεύγη αγγλικά-ελληνικά και γαλλικά-ελληνικά για το WordReference

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ​

Ο δικτυακός τόπος www.wordreference.com παρέχει δίγλωσσα online λεξικά γενικής χρήσης σε πολλούς γλωσσικούς συνδυασμούς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και συνδυασμοί με ελληνικά. Εκτός από τα λεξικά διατηρεί κι ένα φόρουμ, στην πλατφόρμα του οποίου οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να υποβάλλουν ερωτήσεις ή να ξεκινήσουν συζητήσεις γλωσσικού περιεχομένου.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η συνεργασία μου με το WordReference ξεκίνησε το 2017 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια τακτική και διαρκή συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη λεξικών για την ελληνική γλώσσα. Μέχρι στιγμής έχω συμμετάσχει στη διαδικασία κατάρτισης λεξικών για τα ζεύγη αγγλικά-ελληνικά και γαλλικά-ελληνικά.

ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Η λεξικογραφία συνιστά μια σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά στάδια και εμπλέκει πολλούς ανθρώπους που συνεργάζονται.

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Το έργο ξεκινάει από τους γλωσσολόγους της γλώσσας πηγής (στη δική μου περίπτωση τους γλωσσολόγους για τα αγγλικά και τα γαλλικά), οι οποίοι σε πρώτο στάδιο συντάσσουν λίστες με όρους ξεκινώντας από τους πιο απλούς και καθημερινούς και πηγαίνοντας σταδιακά σε πιο εξειδικευμένους. Για τον κάθε όρο παρατίθενται ξεχωριστά τα διαφορετικά νοήματα που μπορεί να παίρνει, οι διαφορετικές αποχρώσεις που μπορεί να έχει καθώς και άλλες πληροφορίες, όπως το μέρος του λόγου, γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις, παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης κ.α. Τέλος, για κάθε απόχρωση και νόημα δίνεται κι ένα παράδειγμα πρότασης στη γλώσσα πηγή.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ
Περνώντας στο δεύτερο στάδιο η σκυτάλη δίνεται στους γλωσσολόγους της γλώσσας στόχου. Εκεί είναι που εμπλέκομαι κι εγώ με τα ελληνικά. Μελετώντας τις πληροφορίες της γλώσσας πηγής αποδελτιώνω έναν έναν τους όρους και προτείνω κατάλληλες αποδόσεις για κάθε ξεχωριστό νόημα και απόχρωσή τους.

Οι αποδόσεις περιλαμβάνουν και συνοδεύονται από:

  • συνώνυμα ή αντώνυμα για να αποδοθεί σφαιρικά το κάθε νόημα
  • πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης που ενημερώνουν αν π.χ. πρόκειται για επίσημο όρο ή για καθομιλουμένη, αν γίνεται ειρωνική χρήση, αν ο όρος είναι θετικά ή αρνητικά φορτισμένος κ.α.
  • μέρος του λόγου
  • γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Στο τρίτο στάδιο, αφού έχουμε πλέον τελειώσει με τις αποδόσεις, προχωράμε στη μετάφραση των προτάσεων που δόθηκαν ως παράδειγμα για το κάθε επιμέρους νόημα από τους γλωσσολόγους της γλώσσας πηγής. Έτσι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, εκτός από την απόδοση μιας λέξης, να δει επιπλέον και πώς αυτή χρησιμοποιείται στη γλώσσα στόχο, δηλαδή για τη δική μου περίπτωση στα ελληνικά. Η εργασία που συντελείται δεν είναι, ωστόσο, μια στείρα μετάφραση μεμονωμένων προτάσεων. Τα παραδείγματα που δίνουμε στα ελληνικά πρέπει να αναδεικνύουν ξεκάθαρα την ιδιαίτερη απόχρωση του κάθε νοήματος κι αν αυτό δεν επιτυγχάνεται επαρκώς με βάση το παράδειγμα της γλώσσας πηγής, έχουμε την ευχέρεια να απομακρυνθούμε από αυτό καταγράφοντας ένα νέο δικό μας παράδειγμα που θα επαληθεύει πληρέστερα την απόδοση του όρου.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό του ελέγχου. Όλα τα πρότζεκτ, είτε πρόκειται για τη σύνταξη των όρων και των παραδειγμάτων στη γλώσσα πηγή είτε πρόκειται για την εξεύρεση αποδόσεων και τη μετάφραση των παραδειγμάτων στη γλώσσα στόχο, περνάνε από τον έλεγχο των αναθεωρητών. Με τη διαδικασία αυτή του διπλού ελέγχου εξασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΟΥ

Η συνεργασία μου με το WordReference είναι τακτική και διαρκής, οπότε η περιγραφή της δουλειάς μου με στατιστικούς όρους υπόκειται σε συχνές αλλαγές.

Με βάση τα δεδομένα του Νοεμβρίου 2018 η δουλειά μου περιλαμβάνει τα εξής:

  • Μετάφραση 4.036 παραδειγμάτων προτάσεων από τα αγγλικά προς τα ελληνικά
  • Απόδοση 2.031 όρων από τα αγγλικά προς τα ελληνικά
  • Απόδοση 8,380 όρων από τα γαλλικά προς τα ελληνικά
  • Έλεγχο της μετάφρασης 1.300 όρων από τα γαλλικά προς τα ελληνικά
Scroll to Top