Μετάφραση της “Ετήσιας Ειδικής Έκθεσης 2020-2021 OPCAT για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης”

Μετάφραση της “Ετήσιας Ειδικής Έκθεσης OPCAT 2020-2021 για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης”

Κατεβάστε το PDF της ελληνικής έκδοσης

Κατεβάστε το PDF της μεταφρασμένης έκδοσης από την Translation Embassy

Facebook
LinkedIn
Twitter
Scroll to Top