Διερμηνεία σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για το ιατρικό προσωπικό των Κέντρων Υποδοχής Προσφύγων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ​

Στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης που κορυφώθηκε από το 2015 και μετά σημαντικοί κρατικοί και διεθνείς φορείς δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα μας με στόχο την οργάνωση της υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Υπό το πρίσμα αυτό, το 2017 διοργανώθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης στους σταθμούς πρώτης υποδοχής από το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό. Το πρόγραμμα απευθυνόταν κατά βάση σε νεοδιορισμένους επαγγελματίες της υγείας που στελέχωναν τα κέντρα υποδοχής σε Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο και Κω, ενώ δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης και σε εθελοντές των ΜΚΟ.

Οι επαγγελματικές ειδικότητες που συμμετείχαν στα σεμινάρια ήταν συγκεκριμένα:

 • Γιατροί
 • Νοσηλευτές
 • Κοινωνικοί λειτουργοί
 • Ψυχολόγοι
 • Εθελοντές των ΜΚΟ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Στόχος των σεμιναρίων ήταν να εξειδικεύσουν το νέο προσωπικό σε συγκεκριμένα ζητήματα ιατρικής και νομικής φύσεως προετοιμάζοντάς το για την υποδοχή και την περίθαλψη των προσφύγων. Τα επιμέρους θέματα που αναλύθηκαν ήταν τα εξής:

 • Πώς αντιμετωπίζονται επείγοντα περιστατικά που σχετίζονται με τη σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία
 • Πώς αντιμετωπίζονται ζητήματα σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας σε εφήβους
 • Κοινωνιολογική προσέγγιση της έμφυλης βίας
 • Ιατρική αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας
 • Τι ρόλο παίζει ο νομικός παράγοντας της συναίνεσης στην ιατρική αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας
 • Ιατρική αναγνώριση και αντιμετώπιση θυμάτων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων
 • Πώς γίνεται η κλινική διαχείριση θυμάτων βιασμού
 • Τι προβλέπει το ελληνικό πρωτόκολλο για την κλινική διαχείριση των περιστατικών βιασμού
 • Τι προβλέπει το Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης για την αποτελεσματική διερεύνηση και τεκμηρίωση καταγγελιών βασανιστηρίων
 • Πότε και πώς πρέπει να γίνεται παραπομπή ασθενών
 • Πώς συμπληρώνονται οι φόρμες παραπομπής
 • Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) στην Ελλάδα
 • Η έννοια της ευαλωτότητας και πώς αυτή επηρεάζει την αξιολόγηση της αίτησης ασύλου
 • Η διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα και πώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί από τις ιατρικές γνωματεύσεις

Εισηγητές των σεμιναρίων ήταν οι εξής:

 • Η υπεύθυνη προγράμματος του Ταμείου για τον Πληθυσμό για την κοινωνιολογική ανάλυση των εννοιών
 • Γιατροί εμπειρογνώμονες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την κλινική διαχείριση και την αντιμετώπιση των διαφόρων περιστατικών
 • Εκπρόσωπος της EASO για τον ρόλο της υπηρεσίας του και την έννοια της ευαλωτότητας
 • Εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του πρόσφυγες για την ανάλυση του συστήματος ασύλου και τις παραπομπές

Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η διερμηνεία μου ανατέθηκε από το γραφείο Your Interpreter της συναδέλφου Ζωής Ρέστα και προσφέρθηκε σε τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Μυτιλήνη. Για το συγκεκριμένο σεμινάριο δουλέψαμε μαζί με τη συνάδελφο καθώς οι συνεδρίες ήταν ολοήμερες και χρειάζονταν δύο διερμηνείς.

Κατά την προετοιμασία μας μελετήσαμε το υλικό που είχε παρασχεθεί εκ των προτέρων από τους εισηγητές, τη νομοθεσία περί ασύλου και τα σχετικά πρωτόκολλα. Στη συνέχεια αποδελτιώσαμε τη νομική και την ιατρική ορολογία και κατανείμαμε τις παρουσιάσεις λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν προηγούμενη εξειδίκευση ή εμπειρία μας με κάποιο επιμέρους θέμα.

Ο γλωσσικός συνδυασμός ήταν ελληνικά προς αγγλικά και αντίστροφα. Οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους ήταν ελληνόφωνοι, ενώ υπήρχαν και λίγα άτομα από ξένες ΜΚΟ που δεν μιλούσαν ελληνικά. Για τις ομιλίες των εισηγητών που πραγματοποιήθηκαν στα ελληνικά έγινε ψιθυριστή διερμηνεία προς αγγλικά στους εθελοντές των ΜΚΟ. Για τις ομιλίες των εισηγητών που πραγματοποιήθηκαν στα αγγλικά έγινε διαδοχική διερμηνεία προς ελληνικά στο σύνολο των συμμετεχόντων.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΑΣ;

Η επαγγελματική διερμηνεία εξυπηρετεί πληρέστερα τους σκοπούς της εκπαίδευσης καθώς εξασφαλίζει πλήρη κατανόηση, ενεργή συμμετοχή και ευχέρεια σε εποικοδομητικές εκπαιδευτικές συζητήσεις μέσω του διερμηνέα. Όταν μάλιστα πρόκειται για κρίσιμα και λεπτά θέματα που θα επηρεάσουν τους χειρισμούς μας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων είναι επιβεβλημένη.

Ως επαγγελματίας διερμηνέας και μεταφράστρια μπορώ να σας συνδράμω με:

 • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (ταυτόχρονη, ψιθυριστή και διαδοχική ανάλογα με τις συνθήκες)
 • Εξασφάλιση ομάδας διερμηνέων για σεμινάρια μεγαλύτερης διάρκειας και για ευρεία γκάμα γλωσσών
 • Μεταφράσεις του εκπαιδευτικού υλικού και των παρουσιάσεών σας
Scroll to Top