Μετάφραση διαφημιστικής καμπάνιας 35.000+ λέξεις από αγγλικά & γερμανικά σε ελληνικά για την Cliq Digital

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ​

Η Cliq Digital είναι μια εταιρεία διαφήμισης και μάρκετινγκ με γραφεία σε Γερμανία και Ολλανδία. Ειδικότητά της αποτελεί η ψηφιακή διαφήμιση σε ίντερνετ, κινητά και εφαρμογές.

Τα ψηφιακά προϊόντα που προωθεί κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις άξονες:
Ψυχαγωγία: προώθηση ψυχαγωγικού και πληροφοριακού περιεχομένου, όπως βίντεο, μουσική κ.α.
Παιχνίδια: online παιχνίδια για χρήση σε εφαρμογές μέσω iOS και Android
Εφαρμογές: εφαρμογές ποικίλης θεματολογίας που αφορούν ενδεικτικά πρακτικές λειτουργίες, ψυχαγωγικό περιεχόμενο κ.α.
Λογισμικό: προώθηση προγραμμάτων λογισμικού ασφαλείας και προστασίας

ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Το 2017 η Cliq Digital απευθύνθηκε σε μένα για τη μετάφραση του περιεχομένου μιας σειράς προϊόντων στα ελληνικά. Τα προϊόντα αφορούσαν τους τρεις πρώτους άξονες δραστηριότητάς της και ενδεικτικά περιλάμβαναν:

  • Περιεχόμενο και περιγραφές βίντεο
  • Περιγραφές για sticker, emoticon και wallpaper
  • Ψυχαγωγικά κουίζ
  • Περιεχόμενο και περιγραφές διαφόρων εφαρμογών
  • Τίτλους, περιεχόμενο και περιγραφές online παιχνιδιών

Ο συνολικός όγκος των μεταφράσεων ανήλθε γύρω στις 30.000-35.000 λέξεις. Η μετάφραση έγινε από αγγλικά και γερμανικά προς ελληνικά.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Η εταιρεία χρειαζόταν να λάβει επειγόντως τις μεταφράσεις και το χρονικό διάστημα που είχα στη διάθεσή μου ήταν ασφυκτικό (περίπου 1 εβδομάδα). Για να μπορέσω να ολοκληρώσω το έργο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συνεργάστηκα με άλλους δύο συναδέλφους, ούτως ώστε να μοιραστεί η δουλειά.

Στις ομαδικές εργασίες είναι πάντα βασικό να υπάρχει άψογος συντονισμός και να γίνονται γρήγορες συνεννοήσεις. Για να το πετύχω αυτό επιλέγω πάντα πολύ προσεκτικά τα άτομα που θα συνεργαστούν μαζί μου, φροντίζοντας να υπάρχει εμπιστοσύνη και σύμπνοια ανάμεσά μας.

Πριν ξεκινήσουμε τη μετάφραση συσκεφθήκαμε όλοι μαζί για να εξετάσουμε το κείμενο και να ορίσουμε τις παραμέτρους του ύφους που θα υιοθετήσουμε. Απευθυνόμασταν σε ένα νεανικό κοινό ηλικίας 14 έως 24 ετών. Η γλώσσα και το ύφος μας έπρεπε να είναι ανάλογα. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε β ενικό, αντί για πληθυντικό ευγενείας, ούτως ώστε η επικοινωνία μας με το κοινό να είναι πιο άμεση και φιλική. Φυσικά και ο λόγος μας έπρεπε να είναι αντίστοιχος αποφεύγοντας τις σύνθετες, πομπώδεις και λόγιες εκφράσεις. Το σύνθημά μας ήταν: απλό, άμεσο, φιλικό, κατανοητό και ελκυστικό.

Στη συνέχεια χωρίσαμε τα κομμάτια που θα αναλάμβανε να μεταφράσει ο καθένας και δημιουργήσαμε ένα online αρχείο ορολογίας, στο οποίο είχαμε πρόσβαση και οι τρεις μας. Έτσι καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια βασική ενιαία προσέγγιση σε όλο τον όγκο του κειμένου, ούτως ώστε να μην αλλάζει το στυλ κάθε φορά που αλλάζει κι ο μεταφραστής. Κατά τη διάρκεια της μετάφρασης ήμαστε, επίσης, σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ μας, ούτως ώστε να αποφασίζουμε συλλογικά για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ζητημάτων ή γλωσσικών προκλήσεων προέκυπταν στην πορεία.

Αφού ολοκληρώθηκε η μετάφραση συγκέντρωσα όλα τα επιμέρους τμήματα που επεξεργαστήκαμε σε ενιαίο έγγραφο και διενέργησα επιμέλεια του συνόλου των κειμένων. Η διαδικασία της επιμέλειας είναι ένα απαραίτητο βήμα σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου γίνεται κατανομή του έργου σε περισσότερα άτομα, ούτως ώστε να εναρμονιστούν τα επιμέρους κομμάτια μεταξύ τους. Έτσι εξασφάλισα ότι το ύφος, η γλωσσική προσέγγιση και οι λοιπές μεταφραστικές παράμετροι λειτουργούσαν ομοιοτρόπως σε όλη την έκταση του κειμένου.

ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ
ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑ;

Η επαγγελματική μεταφραστική προσέγγιση διαφημιστικού περιεχομένου προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως:

  • Σε βάθος γνώση και ευχέρεια χρήσης της γλώσσας που εξυπηρετεί τη δυνατότητα εκφραστικών ελιγμών
  • Εκτίμηση επικοινωνιακών παραμέτρων με βάση το απευθυνόμενο κοινό για την εφαρμογή κατάλληλης υφολογικής στρατηγικής.
  • Εξασφάλιση της δημιουργικότητας και της ελκυστικότητας των διαφημιστικών μηνυμάτων
  • Γνώση του πολιτισμικού υπόβαθρου του απευθυνόμενου κοινού, γεγονός το οποίο διευκολύνει την επιλογή αποτελεσματικών εκφράσεων που έχουν μεγαλύτερη απήχηση.
Scroll to Top