Μετάφραση γλωσσαρίων και έργων λεξικογραφίας από αγγλικά προς τουρκικά για την MM Publications.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ​

Η εταιρεία ΜΜ Publications ειδικεύεται στις εκδόσεις βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τα βιβλία που εκδίδει κυκλοφορούν σε Ελλάδα και εξωτερικό και απευθύνονται τόσο σε σπουδαστές όσο και σε καθηγητές της αγγλικής, ενώ καλύπτουν όλα τα επίπεδα, από αρχάριους έως προχωρημένους.

ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Μεταξύ άλλων, η ΜΜ Publications εκδίδει και κλασικά έργα της αγγλικής λογοτεχνίας σε απλοποιημένη μορφή, προσαρμοσμένη στο εκάστοτε επίπεδο των σπουδαστών. Οι εκδόσεις αυτές έχουν ως σκοπό να δράσουν υποστηρικτά προς τη διδασκαλία και να την εμπλουτίσουν.

Κάθε λογοτεχνική έκδοση συνοδεύεται κι από ένα γλωσσάριο με τις λέξεις εκείνες που αναμένεται να είναι άγνωστες στο απευθυνόμενο επίπεδο σπουδαστών. Το γλωσσάριο δίνει την ερμηνεία των αγγλικών όρων που απαντώνται στο κείμενο συνολικά σε 6 ακόμα γλώσσες, οι οποίες είναι τα ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ισπανικά, πολωνικά και τουρκικά. Οι μεταφράσεις των γλωσσαρίων ανατίθενται σε επαγγελματίες μεταφραστές.

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Με την ΜΜ Publications συνεργάστηκα το φθινόπωρο του 2017 για τη μετάφραση τέτοιων γλωσσαρίων από αγγλικά προς τουρκικά. Η διαδικασία ήταν περισσότερο σύνθετη απ’ ό,τι θα φανταζόταν κανείς, καθώς δεν επρόκειτο για τη στείρα μετάφραση μιας σειράς λέξεων. Το κείμενο της ιστορίας έπρεπε να μελετηθεί προσεκτικά, καθώς η ερμηνεία των όρων δινόταν με βάση το συγκείμενο της συγκεκριμένης παραγράφου, όπου αυτοί εμφανίζονταν. Με λίγα λόγια, ιστορία και γλωσσάρι ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και λαμβάνονταν υπόψη ως σύνολο για τη μετάφραση.

Τα γλωσσάρια που μεταφράστηκαν αφορούσαν τα εξής έργα:

  • Robinson Crusoe
  • A Christmas Carol
  • Alice in Wonderland

Συνολικά περιλάμβαναν περίπου 2.000 όρους.

ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΛΩΣΣΑΡΙΩΝ Ή ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ;

Scroll to Top