Οδηγός για τη μετάφραση ιστοσελίδας – Μέρος 2: Τι ακολουθεί μετά τη μετάφραση ιστοσελίδας;

Μεταφράσατε, λοιπόν, τα κείμενα του δικτυακού σας τόπου. Τι ακολουθεί μετά; Στο άρθρο αυτό θα αναφέρουμε μερικές ενέργειες που μπορείτε να λάβετε υπόψη για να διασφαλίσετε ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα στην προβολή σας.

 

Πρώτον: Επιμέλεια

Η ιστοσελίδα σας είναι η βιτρίνα της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο. Όπως και στις εκδόσεις, έτσι κι εδώ, λοιπόν, μπορείτε να καθιερώσετε κι ένα δεύτερο
επίπεδο ελέγχου του κειμένου για να διορθωθεί και η τυχόν παραμικρή ατέλεια. Η επιμέλεια της μετάφρασης θα πρέπει να γίνεται από δεύτερο άτομο, διαφορετικό του μεταφραστή και κατά προτίμηση από φυσικό ομιλητή της γλώσσας στόχου.

Αν δεν έχετε δικό σας άτομο για την επιμέλεια, ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε εμείς. Η ομάδα μας απαριθμεί συνεργάτες σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και μπορούμε σίγουρα να βρούμε τον κατάλληλο επαγγελματία για εσάς.

 

Δεύτερον: Έλεγχος στησίματος

 

Όταν ολοκληρώσει τη μετάφραση, ο μεταφραστής παραδίδει τα κείμενα στον προγραμματιστή, ο οποίος στη συνέχεια αναλαμβάνει να τα εισαγάγει στον ιστότοπο. Αφού ολοκληρωθεί και η εισαγωγή, καλό είναι να ζητήσετε από τον μεταφραστή να ελέγξει τον τρόπο στησίματος της μεταφρασμένης έκδοσης. Ο έλεγχος του στησίματος συνιστάται επειδή κατά την εισαγωγή τον κειμένων ενδέχεται να προκύψουν γλωσσικές ατέλειες ή σφάλματα. Ένα συχνό φαινόμενο
είναι, για παράδειγμα, οι ειδικοί χαρακτήρες πολλών γλωσσών (ı, ğ, ç, ö, ü, ä, ß κ.α.) που μπορεί να αλλοιωθούν κατά την τεχνική επεξεργασία. Άλλα μικροπροβλήματα μπορεί, επίσης, να προκύψουν, αν π.χ. «σπάσει» μια πρόταση σε λάθος σημείο για να γίνει αλλαγή σειράς ή αν αντιγραφεί ένας όρος από ένα σημείο σε άλλο, χωρίς να εξετασθεί η τυχόν διαφοροποίηση του συγκεκριμένου πλαισίου (context), μέσα στο οποίο εμφανίζεται ο όρος κάθε φορά. Ας
πάρουμε τον αγγλικό όρο «enter» για παράδειγμα. Στα ελληνικά θα μεταφραστεί με ρήμα, εάν βρίσκεται μέσα σε πρόταση μαζί με άλλα συντακτικά στοιχεία και με ουσιαστικό, εάν βρίσκεται μόνος του πάνω σε κουμπί.  Ας μην ξεχνάμε ότι ο προγραμματιστής ειδικεύεται σε τεχνικά ζητήματα, όχι σε γλωσσικά και τις περισσότερες φορές μπορεί να μην γνωρίζει καν τη γλώσσα, στην οποία έχει μεταφραστεί η ιστοσελίδα. Είναι φυσικό, λοιπόν, να μην είναι σε θέση να τηρεί τους συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες της γλώσσας στόχου κατά το στήσιμο του δικτυακού σας τόπου.

Ο έλεγχος του στησίματος μπορεί ιδανικά να γίνει παρέα με τον προγραμματιστή. Έτσι, θα είναι πιο πρακτικό για τον μεταφραστή να υποδείξει τα σημεία σφαλμάτων και να εξηγήσει πώς αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν. Ο δε προγραμματιστής μπορεί να διορθώσει επιτόπου τα σφάλματα κι ο μεταφραστής να επιβεβαιώσει αμέσως τη διόρθωση. Ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το μεταφραστικό γραφείο, ο έλεγχος του στησίματος μπορεί να περιλαμβάνεται στην αρχική προσφορά ή να χρεώνεται επιπλέον συνήθως με την ώρα και σε συνάρτηση με τον χρόνο που θα δαπανηθεί.

 

Τρίτον: Τοπικοποίηση

 

Η τοπικοποίηση είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται συχνά σε σχέση με τη μετάφραση λογισμικού, ιστοσελίδων και άλλου είδους περιεχομένου πολυμέσων. Συνίσταται στη γλωσσική και πολιτισμική προσαρμογή ενός κειμένου με βάση τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης περιοχής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ ιδιαίτερων τοπικών αγορών. Τοπικοποίηση μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μεταξύ των γερμανικών Γερμανίας, Ελβετίας ή Αυστρίας, των γαλλικών Γαλλίας ή Καναδά, των πορτογαλικών Πορτογαλίας ή Βραζιλίας κ.α., ανάλογα με το ποια συγκεκριμένη περιοχή επιθυμεί να στοχεύσει μια
επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας της.

Τοπικοποίηση γίνεται και στα ελληνικά. Αρκετές φορές έχει παρατηρηθεί πελάτες του εξωτερικού, εκτός από μετάφραση, να μας ζητούν προσαρμογή των
κειμένων τους και στα 
κυπριακά! Πρόκειται κυρίως για διαφημιστικό υλικό που διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για μακροσκελέστερα κείμενα που αποτελούν το αντικείμενο ηχητικών αφηγήσεων.

Η τοπικοποίηση, βέβαια, δεν αφορά μόνο τις γλωσσικές πτυχές, αλλά όπως προείπαμε, περιλαμβάνει και πολιτισμικά στοιχεία. Προσαρμογή μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, και ως προς τις εικόνες, τα χρώματα ή ακόμα και το ίδιο το περιεχόμενο που θα προβληθεί. Μια αίθουσα δεξιώσεων, για παράδειγμα, που προβάλλεται ως ιδανικός χώρος για τον εορτασμό βαφτίσεων στην Ευρώπη μπορεί να αλλάξει τρόπο προβολής, εάν επιθυμεί να στοχεύσει αραβόφωνους-μουσουλμάνους πελάτες, τονίζοντας αντίστοιχες εορταστικές εκδηλώσεις της δικής τους κουλτούρας. Ο μεταφραστής ως γνώστης και των δύο πολιτισμών, τις γλώσσες των οποίων επεξεργάζεται, μπορεί να σας επιστήσει την προσοχή σε τέτοιου είδους θέματα.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter
Scroll to Top