Οδηγός για μετάφραση ιστοσελίδας – Μέρος 1: Πώς να ζητήσω προσφορά για μετάφραση ιστοσελίδας;

Η μετάφραση της ιστοσελίδας συνιστά ένα απαραίτητο βήμα για να επεκτείνει μια επιχείρηση τις δραστηριότητές της σε άλλες χώρες και να προσελκύσει πελάτες από το εξωτερικό. Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε πώς μπορεί μια επιχείρηση να απευθυνθεί σε ένα μεταφραστικό γραφείο για να ζητήσει προσφορά για τη μετάφραση του δικτυακού της τόπου.

 

1ος τρόπος : κόστος ανά λέξη

 

Τις περισσότερες φορές οι πελάτες που απευθύνονται στο γραφείο μας ζητούν να τους ετοιμάσουμε προσφορά στέλνοντάς μας απλώς τον σύνδεσμο (link) του δικτυακού τους τόπου. Ο σύνδεσμος αποτελεί σαφώς ένα βασικό στοιχείο, καθώς μας επιτρέπει να δούμε τη θεματολογία των κειμένων που θα μεταφραστούν και τον βαθμό εξειδίκευσης. Από μόνος του, όμως, δεν είναι αρκετός για μια ολοκληρωμένη προσφορά.

 

Η εκτίμηση του κόστους μετάφρασης μιας ιστοσελίδας βασίζεται σε δύο παράγοντες: τον βαθμό εξειδίκευσης της θεματολογίας και τον όγκο των κειμένων. Η εξέταση της θεματολογίας είναι μεν εύκολο να γίνει κοιτάζοντας το site, δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και για τον υπολογισμό του όγκου που θα μεταφραστεί.

 

Σε μια ιστοσελίδα το κείμενο είναι διασπασμένο σε πολλά μέρη. Αυτό καθιστά πρακτικά αδύνατη και ασύμφορη τη συγκέντρωση όλων των παραγράφων σε ενιαίο έγγραφο με τη μέθοδο της αντιγραφής-επικόλλησης από το site, ούτως ώστε να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός των λέξεων. Εκτός αυτού, στο πίσω μέρος της σελίδας συχνά υπάρχει κείμενο που δεν φαίνεται, όπως π.χ. ο τίτλος μιας εικόνας που μπορεί μεν να μην είναι ορατός, παίζει, ωστόσο, καθοριστικό ρόλο για τον εντοπισμό από μηχανές αναζήτησης. Κείμενο υπάρχει, επίσης, και σε μενού, υπομενού, κουμπιά κι άλλα παρόμοια σημεία που δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν κοιτάζοντας απλώς το site. Ας μην ξεχνάμε, τέλος, ότι πολλές ιστοσελίδες διαθέτουν ειδικές περιοχές, στις οποίες εισέρχεται κανείς με κωδικό (π.χ. περιοχή πελατών), και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να δούμε καθόλου τι είδους κείμενα περιλαμβάνονται εκεί και πόσο μεγάλα είναι. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι, συνεπώς, φυσικό να μην μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα για τον όγκο του κειμένου, ούτως ώστε να δώσουμε συγκεκριμένη συνολική προσφορά στον πελάτη.

 

Αυτό που κάνουμε συνήθως σε αυτήν την περίπτωση είναι να καθορίζουμε μια τιμή ανά λέξη λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της εξειδίκευσης της θεματολογίας και τον γλωσσικό συνδυασμό της μετάφρασης. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση ομολογουμένως δεν είναι πολύ πρακτική για τον πελάτη, καθώς δεν του δίνει ξεκάθαρη εικόνα για το κόστος που θα πρέπει να ενσωματώσει στον προϋπολογισμό του.

 

Για να λάβετε ακριβή και συγκεκριμένη προσφορά προτείνεται, επομένως, να ακολουθήσετε τον δεύτερο τρόπο που θα περιγράψουμε στη συνέχεια.

 

2ος τρόπος: Εξαγωγή κειμένων

 

Ο δεύτερος τρόπος απαιτεί σε πρώτη φάση τη συμβολή του προγραμματιστή σας. Η συνεργασία μεταξύ μεταφραστή και προγραμματιστή είναι άλλωστε απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάφρασης του δικτυακού σας τόπου.

 

Ο προγραμματιστής καλείται σε πρώτη φάση να απομονώσει και να εξάγει σε επεξεργάσιμη μορφή όλα τα κείμενα που θα μεταφραστούν, είτε αυτά βρίσκονται μέσα σε άρθρα και παραγράφους, είτε σε μενού, κουμπιά, κεφαλίδες, υποσέλιδα και άλλες παρόμοιες τοποθεσίες. Το κείμενο που εμφανίζεται σε άρθρα και παραγράφους παραδίδεται συνήθως σε μορφή word, ενώ για λεκτικά, τίτλους, μενού κ.α. συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται αρχεία excel. Ανάλογα με την περίπτωση, δεν αποκλείεται, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν και άλλες πιο εξειδικευμένες μορφές αρχείων, όπως xml ή po. Τα εργαλεία μας είναι άλλωστε συμβατά με τις περισσότερες μορφές άμεσα επεξεργάσιμων αρχείων.

 

Έχοντας, λοιπόν, τα αρχεία που θα μεταφραστούν ολοκληρωμένα στα χέρια μας, μπορούμε κι εμείς με τη σειρά μας να υπολογίσουμε ακριβώς τόσο τον αριθμό των λέξεων όσο και τον χρόνο που θα χρειαστούμε για την επεξεργασία. Επιπλέον, το πλεονέκτημα που παρουσιάζει αυτή η μέθοδος είναι ότι μέσα από τα εργαλεία μας μπορούμε να κάνουμε ακόμα ανάλυση κειμένου και να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν επαναλήψεις. Αν έχετε π.χ. μια παράγραφο που επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα στον ιστότοπό σας, τα εργαλεία μας μπορούν να το εντοπίσουν κι αν οι επαναλήψεις είναι αρκετά συχνές και υπολογίσιμες, μπορούμε ακόμα να εφαρμόσουμε και μια έκπτωση για τα κομμάτια αυτά του κειμένου. Έτσι, η κοστολόγησή μας θα είναι πολύ πιο ακριβής και δίκαιη για τον πελάτη.

 

Facebook
LinkedIn
Twitter
Scroll to Top