Δημοσιευμένα άρθρα

Πώς να διοργανώσετε υβριδικά/διαδικτυακά συνέδρια με διερμηνεία;

Άρθρο “Πώς να διοργανώσετε υβριδικά/διαδικτυακά συνέδρια με διερμηνεία;” από το περιοδικό – οδηγό συνεδρίων “SYNEDRIO”

Πώς να διοργανώσετε υβριδικά/διαδικτυακά συνέδρια με διερμηνεία; Read More »

Ποια πλατφόρμα μπορώ να χρησιμοποιήσω για να σχεδιάσω επιτυχώς μια online εκδήλωση;

Άρθρο “Ποια πλατφόρμα μπορώ να χρησιμοποιήσω για να σχεδιάσω επιτυχώς μια online εκδήλωση;” από το περιοδικό – οδηγό συνεδρίων “SYNEDRIO”

Ποια πλατφόρμα μπορώ να χρησιμοποιήσω για να σχεδιάσω επιτυχώς μια online εκδήλωση; Read More »

Πού θα βρω διερμηνείς που κατέχουν το αντικείμενο της θεματικής του συνεδρίου μου;

Άρθρο “Πού θα βρω διερμηνείς που κατέχουν το αντικείμενο της θεματικής του συνεδρίου μου;” από το περιοδικό – οδηγό συνεδρίων “SYNEDRIO”

Πού θα βρω διερμηνείς που κατέχουν το αντικείμενο της θεματικής του συνεδρίου μου; Read More »

Scroll to Top