Δημοσιευμένες μεταφράσεις

Μετάφραση της “Ετήσιας Ειδικής Έκθεσης 2020-2021 OPCAT για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης”

Μετάφραση της “Ετήσιας Ειδικής Έκθεσης OPCAT 2020-2021 για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης”

Scroll to Top