Δημοσιευμένες μεταφράσεις

Μετάφραση της “Ειδικής Έκθεσης 2022 για την Ενεργειακή κρίση: Αίτια, Επιπτώσεις, Προτάσεις”

Μετάφραση της “Ειδικής Έκθεσης 2022 για την Ενεργειακή κρίση: Αίτια, Επιπτώσεις, Προτάσεις”

Μετάφραση της “Ειδικής Έκθεσης 2022 για την Ενεργειακή κρίση: Αίτια, Επιπτώσεις, Προτάσεις” Read More »

Μετάφραση της “Ετήσιας Ειδικής Έκθεσης 2020-2021 OPCAT για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης”

Μετάφραση της “Ετήσιας Ειδικής Έκθεσης OPCAT 2020-2021 για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης”

Μετάφραση της “Ετήσιας Ειδικής Έκθεσης 2020-2021 OPCAT για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων & της Κακομεταχείρισης” Read More »

Scroll to Top